Skip to main content

Chi hội Phụ nữ thôn hồng Kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Những năm qua, chi hội phụ nữ thôn Hồng Kết xã Cai Kinh đã luôn chú trọng trong việc phát động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Trong đó, nhóm phụ nữ tiết kiệm và cho vay được thành lập ngày càng được duy trì và hoạt động hiệu quả, giúp được nhiều chị em vay vốn vươn lên khó khăn, phát triển kinh tế.

Văn hóa - Xã hội

          Triển khai từ cuối năm 2020, từ 13 thành viên đến nay nhóm tiết kiệm và cho vay của thôn có 27 thành viên. Với mỗi năm một chu kỳ hoạt động, mỗi tháng sinh hoạt một lần. Năm 2021, nhóm thành lập đầu tiên với 13 thành viên, đến kỳ họp thứ 2 kết nạp thêm được 2 thành viên, đến kỳ họp thứ 3 kết nạp thêm 4 thành viên, kết thúc chu kỳ năm 2021 với tổng số 19 thành viên, nhóm tiết kiệm được 27.500000đ và cho được 05 thành viên vay vốn. Năm 2022 nhóm tiết kiệm được 37.500.000đ và cho được 6 thành viên vay vốn. Năm 2023 nhóm kết nạp thêm được 7 thành viên, nâng số thành viên lên 26 chị, tiết kiệm được 68.000.000đ và cho được 10 thành viên vay vốn. Năm 2024, nhóm duy trì với 27 thành viên, qua 04 tháng của chu kỳ, nhóm đã tiết kiệm được 63.000.000đ và cho được 8 chị vay vốn. Bằng số tiền được vay vốn, các chị em đã sử dụng để làm ăn kinh tế, điển hình như chị Vi Thị Chuyền và chị Thành đã mạnh dạn vay vốn từ nhóm để phát triển sản xuất, trở thành gia đình làm kinh tế giỏi. Qua việc sinh hoạt nhóm, các chị em có cơ hội được gặp gỡ, chia sẻ những khó khăn, đồng thời chia sẻ cách làm để phát triển kinh tế, học hỏi lẫn nhau.

 Qua 4 chu kỳ hoạt động, có thể thấy nhóm tiết kiệm và cho vay của thôn Hồng Kết đã hoạt động thực sự có hiệu quả, cần được phát triển và nhân rộng.

Thúy Lan- CT Hội LHPN xã

About