Skip to main content

Đại hội Cựu chiến binh xã Cai Kinh, khóa VIII, nhệm kỳ 2022 -2027

 

Ngày 24/3/2022, Hội Cựu chiến binh xã Cai Kinh tổ chức Đại hội đại biểu khóa VIII, nhiệm kỳ 2022- 2027. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Biên Hợi-  Chủ tịch Hội CCB huyện Hữu Lũng; lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn cùng 60 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các hội viên CCB trên địa bàn. 

 Kinh tế - Chính trị

 

Ảnh: Đ/c Nguyễn Biên Hợi, Chủ tịch Hội CCB huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB xã Cai Kinh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và các lĩnh vực công tác của Hội, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu CCB xã lần thứ VII đã đề ra. Trong đó, hàng năm, hội CCB xã thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, trao đổi để nâng cao tinh thần phê và tự phê bình, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống cho hội viên CCB. Cán bộ, hội viên Hội CCB xã đã luôn nhiệt tình, gương mẫu đi đầu trong các phong trào như: Tham gia tích cực vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, Đại hội Đảng các cấp, chương trình xây dựng nông thôn mới và khu dân cư kiểu mẫu, phòng chống đại dịch Covid-19...  Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay còn 1,2% và không còn hộ có nhà dột nát trong CCB. Làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, luôn xứng đáng là một đoàn thể chính trị xã hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, cho mọi tầng lớp nhân dân và là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền 

Về công tác xây dựng Hội về tổ chức : Trong nhiệm kỳ qua, do sự điều chỉnh địa giới sáp nhập thôn, có 5 thôn giải thể sáp nhập thành 3 thôn. Do vậy, Hội đã ban hành Quyết định giải thể 05 chi hội, và thành lập mới 3 chi hội và kiện toàn lại các chức danh mới. Hiện nay Hội CCB xã Cai Kinh có 08 Chi hội tại 08  thôn trên địa bàn xã. Các chi hội tập trung triển khai xây dựng các Kế hoạch công tác Hội của từng năm; hàng năm phát động, ký giao ước thi đua giữa các chi hội. Xây dựng hoàn tất hệ thống sổ sách theo dõi. Qua bình xét, phân loại hàng năm có 100% chi hội đạt TSVM không có chi hội không hoàn thành nhiệm vụ, không có chi hội trung bình, yếu, kém. Trong nhiệm kỳ đã vận động kết nạp được 42 hội viên mới (Vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).  hội viên giảm 21 hội viên do từ trần. Tổng số hội viên hiện nay có 192 đ/c, trong đó hội viên nam: 180 hội viên, hội viên nữ: 12 hội viên. Kết quả bình xét hàng năm.

 Kinh tế - Chính trị

 

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội

Trên cơ sở tổng kết những thành tựu đã đạt được và phân tích, làm rõ những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã đề ra phương hướng tổng quát là Tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ Nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, tích cực tham gia chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới, nâng cao, nội dung, phương thức. các chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2022-2027: Tỷ lệ cán bộ hội viên học tập Nghị quyết của Đảng,Chính sách và pháp luật của nhà nước, của Hội CCB Việt Nam và của cấp ủy chính quyền địa phương đạt 95 % trở lên. Làm tốt công tác giới thiệu, giáo dục hội viên ưu tú giới thiệu nguồn cho Đảng, giáo dục, bồi dường, hàng năm giới thiệu từ 1-2 hội viên ưu tú trở lên để xem xét kết nạp Đảng. Cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đạt 100 %. Các chi hội Hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm từ 90% trở lên; không có chi hội yếu kém; Hội CCB xã hàng năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Không có cán bộ, hội viên tham ô, tham nhũng, phạm tội, mắc các tệ nạn xã hội, không có hội viên vi phạm Pháp luật. Hàng năm kết nạp được 3 hội viên mới vào Hội; tỷ lệ thu hút CCB vào Hội đạt 90% trở lên. Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1- 2 hộ hội CCB trở lên theo chuẩn mới

Với tinh thần nghiêm túc, khách quan, Đại hội đã quyết nghị số lượng uỷ viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027  là 09 đồng chí và tín nhiệm bầu 09 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Cai Kinh khoá VIII nhiệm kỳ 2022-2027. Tại Hội nghị BCH lần thứ nhất đã bầu ra BTV gồm 03 Đ/c và Đ/c: Nguyễn Ngọc Thanh được bầu làm chủ tịch hội CCb xã Cai Kinh khóa VIII nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Hữu Lũng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027  là 3 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đại hội giao cho Ban chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 hoàn thiện Nghị quyết để ban hành, xây dựng chương trình và kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và đôn đốc kiểm tra thực hiện.

 Đại hội (đại biểu) Hội CCB xã Cai Kinh lần thứ VIII.nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Vi Thoa- Công chức VHXH