Skip to main content

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Cai Kinh tổ chức trồng tuyên đường cây Xanh- Sạch - Đẹp

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội năm 2022, Hướng tới chào mừng Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm ỳ 2022- 2027. kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Ngày 6/3ây Hội LHPN xã Cai Kinh với đông đảo hội viên các chi hội, đặc biệt là chi hội thôn Đồng Bến đã tổ chức trồng được 2.200 cây chuỗi ngọc dọc 2 bên tuyến đường thôn Đồng Bến cùng hướng đến xây dựng thôn Xanh – Sạch – Đẹp.

Hoạtđộng Huyện xã

Hoạt động được đông đảo chị em và nhân dân trong thôn Đồng Bến hưởng ứng tham gia nhiệt tình.

Việc triển khai tuyến trồng tuyến đường cây  nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong việc tham gia bảo vệ môi trường. Hoạt động được đông đảo chị em và nhân dân trong thôn Đồng Bến hưởng ứng tham gia nhiệt tình.

Vi Thoa - Công chức VHXH