Skip to main content

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC ĐẢNG THÁNG 4

Ngày 03/5/2024 tại hội trường UBND xã Đảng ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Đảng tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5. Tham dự có các đồng chí  trong BTV, BCH Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, trưởng các đoàn thể chính trị, cán bộ công chức UBND, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy. 

Kinh tế - Chính trị

Ảnh: đồng chí Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị Đồng chí nông Viết Niềm, Bí thư Đảng ủy quán triệt nội dung hội nghị.  Đồng chí Triệu Văn Dũng– PBT thường trực Đảng ủy thay mặt Ban chấp hành Báo cáo  kết quả trong tháng Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh, huyện đã ban hành; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 124-NQ/ĐU, ngày 26/12/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ xã về nhiệm vụ năm 2024 và 9 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, sâu bệnh hại cho cây trồng và dịch bệnh vật nuôi; bảo đảm công tác thủy lợi, nước tưới phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Tổ chức họp đánh giá các tiêu chí Nông thôn mới Nâng cao, tập chung vào các tiêu chí chưa đạt kịp thời có giải pháp và báo cáo cấp trên. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự và an toàn xã hội nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5. Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy.

Kinh tế - Chính trị

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị giao ban tháng 4

Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên ở nông thôn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 77-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình, kịp thời nắm, phát hiện xử lý ngay và xử lý sớm các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện”; Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trên Interet về “Dân vận khéo” tỉnh Lạng Sơn 2024. Triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2024.

Hội nghị đã có 011 lượt ý kiến, các ý kiến đều nhất trí thông qua nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2024, một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2024. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng bổ sung, trao đổi thêm về nội dung công tác phát triển đảng viên, công tác vệ sinh môi trường, công tác làm đường giao thông nông thôn, công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao,  công tác chăm lo đời sống nhân dân và một số vấn đề khác liên quan đến nhiệm vụ của xã. 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2024; tiếp thu và trao đổi rõ thêm những ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị. Nhận định trong tháng 5 năm 2024 có rất nhiều nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đồng chí yêu cầu các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã phát huy trí tuệ tập thể phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó cần tập trung vào một số nội dung về: Công tác xây dựng nông thôn mới nâng; công tác phát triển kinh tế, thu chi ngân sách; công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;; công tác chính sách; công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp hè;... Đề nghị UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt các nhiệm vụ trong tháng 5/2024./.

Vi Thoa- Công chức VHXH

About