Skip to main content

Hội nghị Phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022; Ra mắt mô hình “Zalo an ninh” trên địa bàn xã Cai Kinh

Thực hiện chương trình công tác số 04/CTr-BCĐ ngày 10/02/2022 của BCĐ 138 huyện Hữu Lũng về công tác trọng tâm phong trào toàn dân BVANTQ năm 2022. Sáng ngày 31/5/2022 UBND xã Cai Kinh tổ chức Hội nghị Phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022; Ra mắt mô hình “Zalo an ninh” trên địa bàn xã Cai Kinh  dự và chỉ đạo hội ngị có đồng chí thượng  tá Sầm Văn Lộc, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Phó trưởng phòng xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Thượng  Vũ Trọng Toàn, Phó trưởng Công an huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo 138 huyện Hữu Lũng. Tham dự lễ phát động có các đ/c lãnh đạo Đảng ủy, HĐND,UBND, UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể  xã Cai Kinh, Đại diện lãnh đạo UBND và Trưởng công an các xã giáp ranh: Hòa Lạc, Hòa Sơn, Hồ Sơn, Tân Thành, Đồng Tân, Yên Sơn, Yên Vượng. Đại diện 3 nhà trường, trạm y tế và các BT chi bộ, Trưởng thôn, Công an viên, thôn đội trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận, người uy tín, quần chúng ưu tú tiêu biểu của 8/8 thôn trên địa bàn xã cai kinh. Đại diện Kho k56, Đại diện các Công ty, nhà xưởng trên địa bàn.

An ninh - Quốc Phòng

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị lễ phát động

Tại lễ phát động cán bộ và Nhân dân đã được nghe Báo cáo đánh giá tình hình ANCT- TTATXH từ năm 2021 đến nay và  kế hoạch tổ chức phát động phong trào đồng thời ra mắt mô hình “Zalo an ninh” trên địa bàn. Nghe tham luận của cơ sở về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

An ninh - Quốc Phòng

Ảnh: Đồng chí chủ tịch UBND xã, Trưởng BCĐ 138 xã Cai kinh tặng hoa ra mắt mô hình "Zalo an ninh"

Qua lễ phát động Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào, để toàn dân hưởng ứng tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội. Giúp cho người dân nhận thức được các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Để từ đó tự bảo vệ mình, nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ lợi ích của Nhà Nước, lợi ích của nhân dân.

Vi Thoa – Công chức VHXH