Skip to main content

 

 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ

 

Stt

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoai

1

Triệu Văn Dũng

Chủ tịch Mặt trân Tổ quốc xã

0398816116

2

Nguyễn Ngọc Thanh

Chủ tịch Hội CCB xã

0977117768

3

Hoàng Văn Hữu

Chủ tịch Hội Nông Dân xã

0368726538

4

Triệu Thúy Lan

Phó Chủ Tịch Hội LHPN xã

0975575897

5

Nông Văn Pản

Bí thư Đoàn Thanh niên xã

0868157728

6

Nguyễn Thị Vân

Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ xã

0916657312

7

Chu Thị Phòng

Chủ Tịch Hội NCT xã

0345135131

8

TrầnNgọc Oánh

Phó Chủ tịch Mặt trân Tổ quốc xã

0834619240

9

Nông Thanh Sao

Phó Chủ tịch Hội CCB xã

0355406658

10

Nguyễn Xuân Thủy

Phó Chủ Tịch Hội NCT xã

0869265992

11

Ngô Quốc Tuấn

Phó Bí thư Đoàn

0986049065