Skip to main content

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 trên toàn xã

 Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND xã Cai Kinh, ngày 08 tháng 02 năm 2022 của UBND xã Cai Kinh về Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung  và nhắc lại trên địa bàn xã Cai Kinh năm 2022

Văn hóa - Xã hội

Ảnh: Người dân được tiêm phòng Covid - 19

Từ ngày 10 đến 14/2 xã đã triển khai tiêm chủng đồng loạt cho các đối Toàn bộ trẻ em từ 12 tuổi trở lên và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của nhà sản xuất và của Bộ Y tế. Các trường hợp từ các địa phương khác về xã ăn tết mà chưa tiêm đủ liều vắc  xin theo quy định mà có đủ điều kiện được tiêm. Loại vắc xin: cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA (tùy theo tiến độ, loại vắc xin được Bộ Y tế cấp để tổ chức tiêm cho phù hợp).Liều lượng vắc xin: theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế phê duyệt.

Tổng số người từ 18 tuổi trên được tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 có mặt tại địa phương trên địa bàn 3.088 đạt 96,5 %, trong đó số đã được tiêm đủ 02 mũi:3.003 đạt 94,5%. Mũi 3 đã tiêm 2541, đạt 75,13%.

Đối với trường hợp từ 12-17 tuổi Tổng số trường hợp đã được tiêm mũi 1: 279/280 đạt 99,9%; được tiêm mũi 2 277/280 đạt 98,04%, trong đó có 03 trẻ không đi học, 01 đối tượng chưa tiêm do chưa đủ tháng tuổi.

 

Vi Thoa- Công chức VHXH