Skip to main content

Xã Cai Kinh khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022, sáng ngày 02/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Cai Kinh phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự chuẩn bị nhập ngũ năm 2022.

An ninh - Quốc Phòng

 Ảnh: Thanh niên chờ khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự xã

Trên cơ sở tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, thực lực thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Trong đợt này, xã Cai Kinh đã phát lệnh gọi 60 thanh niên đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự đến khám. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự, công tác chuẩn bị, đồng thời thực hiện tốt khâu sơ tuyển nên các thanh niên đã đến đúng thời gian quy định, chấp hành đúng theo yêu cầu khám sơ tuyển. Sau khi có kết quả công tác khám sức khỏe sơ tuyển tại địa phương, các thanh niên đạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được lựa chọn đưa đi khám tuyển do Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức./.

Vi Thoa- Công chức VHXH