Skip to main content

Xã Cai Kinh ra quân đầu xuân

Ngày mùng 7 tháng giêng năm 2022  UBND xã đã tổ chức gặp mặt đầu xuân và thực hiện  ra quân đầu xuân năm 2022. Ngày ra quân đầu xuân cán bộ, công chức trồng được 30 cây xà cừ, lát, phượng… tại khu hành chính của xã.

Văn hóa - Xã hội

Ảnh: cán bộ xã trồng cây đầu xuân

Nhân dân  trồng được 84 cây đào dọc tuyến đường 1A. Các thôn tổ chức ra quân đầu Xuân làm thủy lợi, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn Kết quả: Tính đến hết ngày 07/02/2021 đã làm được: Tổng số người ra quân đầu xuân là: 782 lượt người: Trong đó: Làm thủy lợi được 125 lượt người, nạo vét và phát dọn mương được 3,8km,  4,5 m3  đất bùn. Làm giao thông được  657  lượt người. Phát dọn đường giao thông liên thôn được 9,88 km. San lấp được  3,0m3 đất đá.

 

Vi Thoa- Công chức VHXH