Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

ĐẢNG ỦY- HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

 

Stt

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoai

1

Nguyễn Quốc Thắng

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã

0913310622

2

Linh Văn Điệp

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

0976598282

3

Hoàng Văn Tài

Phó Chủ tịch HĐND xã

0989414806

 

 

 

About