Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

 

 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ

 

Stt

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoai

1

Triệu Văn Dũng

Chủ tịch Mặt trân Tổ quốc xã

0398816116

2

Nguyễn Ngọc Thanh

Chủ tịch Hội CCB xã

0977117768

3

Hoàng Văn Hữu

Chủ tịch Hội Nông Dân xã

0368726538

4

Triệu Thúy Lan

Phó Chủ Tịch Hội LHPN xã

0975575897

5

Nông Văn Pản

Bí thư Đoàn Thanh niên xã

0868157728

6

Nguyễn Thị Vân

Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ xã

0916657312

7

Chu Thị Phòng

Chủ Tịch Hội NCT xã

0345135131

8

TrầnNgọc Oánh

Phó Chủ tịch Mặt trân Tổ quốc xã

0834619240

9

Nông Thanh Sao

Phó Chủ tịch Hội CCB xã

0355406658

10

Nguyễn Xuân Thủy

Phó Chủ Tịch Hội NCT xã

0869265992

11

Ngô Quốc Tuấn

Phó Bí thư Đoàn

0986049065

 

 

 

 

 

 

About