Skip to main content

Ủy ban nhân dân

UBND XÃ

 

Stt

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoai

1

Nông Quốc Bảo

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã

0912127507

2

Hoàng Văn Dần

Phó Chủ tịch UBND xã

0943542818

3

Nguyễn Văn Bạch

Công chức Tư pháp xã

0914636778

4

Hoàng Văn Tuấn

Công chức Tư pháp xã

0816725741

5

Đoàn Thị Thúy Nga

Công chức Địa chính xã

0946296091

6

Bế Xuân Khương

Công chức Địa chính xã

0976243089

7

Hoàng Thị Nghệ

Công chức Kế toán xã

0976210801

8

Linh Quang Xanh

Công chức Văn hóa- xã hội

0339817998

9

Vi Thị Thoa

Công chức Văn hóa- xã hội

0978948178

10

Ngô Thị Huy

Công chức VP thống kê

0395866795

11

Hoàng Thị Thu Đông

Công chức VP thống kê

0981186882

12

Bế Hồng Giang

Trưởng công an xã

0972159811

13

Sầm Văn Đoàn

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã

0328988007

14

Lăng Minh Tuấn

Phó trưởng  công an xã

0332634818

15

Lê Đức Anh

Công an viên Thường trực

0974007990

16

Mông Minh Tuấn

Công an viên Thường trực

0912205288

17

Luân Quang Chiến

Công an viên Thường trực

0966689913

 

 

 

About