Skip to main content

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG QUÝ I

Ngày 30/3/2023 tại Hội trường UBND xã Cai Kinh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng quý, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Về dự, có các đồng chí  trong BTV, BCH Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, trưởng các đoàn thể chính trị, cán bộ công chức UBND, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy. 

Tại hội nghị, sau phát biểu khai mạc của đồng chí Nông Viết Niềm– UV BTV, BT Đảng bộ, đồng chí Triệu Văn Dũng– PBT thường trực Đảng ủy thay mặt Ban chấp hành Báo cáo sơ kết công tác Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Trong quý I, Đảng uỷ đã Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 103-NQ/ĐU, ngày 28/12/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ xã về nhiệm vụ năm 2023; các nghị quyết, kế hoạch, chương trình về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2023. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách; đánh giá các nguồn thu ngay từ đầu năm để có biện pháp thu thích hợp. Tiếp tục đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hoá thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy năm 2023  đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2022 -2023; tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống rét, dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng. Triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2023. Thực hiện tốt công tác trồng rừng mới, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. Đảm bảo thực hiện công tác phòng chống, kiểm soát, thích ứng dịch COVID-19 an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách an sinh - xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững. Huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư phát triển nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo tại các cấp học. Nâng cao hiệu quả các hoạt động về văn hoá, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hoá tốt đẹp.Thực hiện tốt công tác tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023 bảo đảm đúng quy định. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép về pháo, thuốc nổ các loại; tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021-2026) và nhiệm kỳ 2025 - 2030 (2026-2031) năm 2023. Triển khai thực hiện thành lập chi bộ Quân sự xã trực thuộc Đảng ủy, rà soát cơ cấu, thành phần đảm bảo theo quy định.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò mạnh mẽ trong việc tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028.

Hoạt động Huyện xã

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Nông Viết Niềm–Bí thư Đảng uỷ đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được tỏng quý 1. Đồng chí đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tính tiền phong gương mẫu của người Đảng viên, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý 2 như: Tích cực chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp như báo cáo đã nêu trong đó tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, …Trước mắt tâp trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân,  phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm, chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống khô hạn; thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, chuẩn bị các điều kiện cho đánh giá cuối năm học; tăng cường sự phối kết hợp giữa các ngành trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kết nạp Đảng viên; tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý chính quyền; đổi mới nội dung phương thức hoat động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội .v.v…

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Vi Thoa- Công chức VHXH

 

About