Skip to main content
Trích yếu KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 xã Cai Kinh
Số hiệu văn bản
Số: 42/KH-UBND
Ngày ban hành
21-03-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About