Skip to main content

Cai Kinh tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng chính sách xã hội cho các tổ tiết kiệm và vay vốn các tổ chức chính trị xã hội quản lý năm 2024.

Sáng ngày 26/4/2024 Tại Nhà văn hóa xã Cai Kinh Ngân hàng chính sách xã hội đã tập huấn cho các tổ tiết kiệm và vay vốn các tổ chức chính trị xã hội quản lý năm 2024. Tham dựbuổi tập huấn có lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội cấp xã và gần 80 đại biều thuộc các xã Cai Kinh, Hòa Lạc,Hữu Liên, Yên Thịnh, Yên Vượng , Yên Sơn,Hòa Sơn.

Văn hóa - Xã hội

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Lan Hương, chuyên viên ngân CSXH huyện Hữu Lũng

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, chuyên viên ngân hàng chính sách xã hội huyện Hữu Lũng đã truyền đạt các nội dung tập huấn bao gồm: Các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng chính sách xã hội ; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ Tiết kiệm & Vay vốn đồng thời hướng dẫn lưu trữ sắp sếp hồ sơ, tài liệu, chứng từ nhận ủy thác của ngân hàng.

Văn hóa - Xã hội

Ảnh: toàn cảnh đại biểu dự tập huấn

Thông qua buổi tập huấn đã nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, năng lực quản lý của Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Các đại biểu nắm bắt được nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn huyện, nâng cao kỹ năng quản lý cho hội đoàn thể nhận ủy thác, và Ban quản lý tổ TK&VV về nghiệp vụ NHCSXH, giúp cho việc quản lý nguồn vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả hơn góp phần vào việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo tại địa  phương.

Vi Thoa: Công chức VHXH

About